analysera, reflektera, agera

Business intelligence och insights handlar om att fatta bättre beslut varför ”beslutsstöd” bättre beskriver vad som menas med business intelligence. Dessa underlag ska hjälpa er att förverkliga den strategi din organisation bestämt sig för. 


Business intelligence samt insights skapar affärsnytta genom digital transformation, det vill säga att digitalisera och automatisera kunders kärnprocesser för ökad effektivitet och lönsamhet. Med vår bakgrund som utvecklare av schemaläggningssystem har vi en mycket god förståelse för vilka punkter som är intressanta för våra kunder när det kommer till just data från schemaläggning, och vi är övertygade om att med vår hjälp kan verksamheter inom vård och omsorg med små snabba steg styra fokuset för varje investerad krona till där den får mest effekt. 


Från och med våren 2018 behöver man heller inte använda Assistansbokens schemaläggningsverktyg för att låta oss analysera verksamhetens data. Allt vi behöver är en fil för att kunna skapa anpassade rapporter som skapar en mycket god inblick och kontroll för såväl kommunala som privata ledningsgrupper inom vård och omsorg.

datadriven verksamhetsutveckling

Avancerad analys eller BI behöver inte vara komplicerad och tidskrävande. Genom att utnyttja den fulla potentialen av den data som genereras i din organisation kan man identifiera en hel del förbättringspunkter. 


Vi kan hjälpa er att analysera data utifrån era schemaläggnings samt tidrapporter, detta är ett mycket enkelt sätt att skapa ett komplement till era balans och rörelserapporter. Det räcker med att man har använt ett molnbaserat schemaläggningsprogram för att vi skall kunna hjälpa er.

presentation av data på en pedagogisk nivå

Vi kan jämföra och presentera data mellan regioner, kundansvariga/enhetschefer, tidsintervaller, grupper, kunder samt ovanpå detta erbjuda en generell benchmark mot övriga verksamheter inom vård och omsorg. 


Med denna information kan verksamheten vidta åtgärder som på lite längre sikt kan vara direkt avgörande för en verksamhets välmående. Den viktigaste parametern är dock att man med hjälp av data kan styra var man vill få mest effekt, dvs var skall man satsa att för att få ut mest kvalité per investerad krona.

vi arbetar med BI/Insights för assistansboken.se

Michael Nyberg är en av delägarna i Assistansboken Sverige AB och arbetar bland annat med affärsområdet som berör Insights/Business intelligence. 


Michael har bland annat studerat på Copenhagen Business School, University of Bath samt Lunds universitet. Michael är född och uppvuxen i Zürich där han idag är ansvarig för finansplaneringen av investeringar inom ett av de största återförsäkringsbolagen i världen.Jonas Kac är en ingenjör som arbetat i många år med analys av data. Han har bland annat hjälpt Swedbank, halebop, Espresso house, JCDecaux med att spetsa till olika verksamhetsgrenar med hjälp av dataanalys. 


Jonas har ända sedan sin tid på Linköpings Universitet, där han läste datavetenskap, arbetat med analys och uppföljning av relevant data. Dataanalys är snabbt på väg att bli den mest centrala it-funktionen inom många verksamheter inom vård och omsorg. 


Efter Chalmers har Jonatan arbetat med en rad olika intressanta projekt inom datavetenskap. Utöver detta har Jonatan varit en sväng på Svenskt Näringsliv som regionchef, i styrelsen för Assistansboken (tillika delägare), analytiker på United Minds.


Idag arbetar Jonatan på Universal Avenue där han enligt LinkedIn arbetar med "Building a data organization that make B2B selling more profitable, and a delivery & quality assurance organization to deliver on owned and partners brands. Always open to discuss great ideas within these fields, ". 


Emanuel Nyberg är operativ VD samt medgrundare till Assistansboken Sverige AB. Sedan 2011 har han varit med och byggt upp Assistansbokens plattform vilket betyder att han kan schemaläggning och tidsredovisning inom vård och omsorg ut och innan. 


Emanuel har arbetat med digitala tjänster sedan början av 2000-talet och har varit med om att starta upp en handfull startups. I dagsläget är han endast operativ i Assistansboken och har därmed endast en rådgivande funktion i övriga bolag han är involverad i, bland annat Wellbefy.se.


erbjudande

Assistansboken Sverige AB kan hjälpa er med allt ifrån analys av er verksamhet och mognadsgrad, till att arbeta fram själva strategin för införande av både metoder och IT-stöd och i ett följande skede implementera lösningen i enlighet med beslutad strategi.


standardiserad dataanalys av schemaläggningsdata

pris: 45 000 kr exkl. moms per rapport

Vi analyserar er historiska data från ert befintliga schemaläggningsprogram. Rapporten kommer att ge er en klar och tydlig överblick var i organisationen det finns förbättringsmöjligheter. Detta är ett utmärkt komplement till verksamhetens balans och rörelserapport.

verksamhetsanalys

pris: offert

Tillsammans med er identifierar vi ert behov och återkommer sedan med en offert. Vi kan hjälpa till vid:

  • Verksamhetsanalyser
  • Analys av olika typer av data
  • Att ta fram olika KPI:er samt rapporter
  • Ta fram underlag till en due diligence