priser

BASPAKet

300 kr exkl. moms/Månad/brukare

Avgift support: 1500 kr exkl. moms/månad/verksamhet

 • Schemaläggning
 • Tidrapportering
 • Signering av FK-rapporter med BankID
 • Relevanta rapporter utifrån ett administratörsperspektiv
 • Kompatibelt mot de vanligaste lönesystemen
 • Genomförandeplan
 • Överblick över er verksamhets processer med en tydlig och klar grafisk profil
 • Hantering av er personals kompetenser
 • Personalanteckningar
 • CRM
 • Dokumentation
 • Avancerad ATL
 • Intranät för er verksamhet med möjlighet att publicera nyheter och dokument
 • Digital utbildningskoordinator
 • Byggt utifrån ett GDPR-perspektiv

baspaket med Business intelligence

offert


 • BI-verktyg med analys & insights
 • Schemaläggning
 • Tidrapportering
 • Signering av FK-rapporter med BankID
 • Relevanta rapporter utifrån ett administratörsperspektiv
 • Kompatibelt mot de vanligaste lönesystemen
 • Genomförandeplan
 • Överblick över er verksamhets processer med en tydlig och klar grafisk profil
 • Hantering av er personals kompetenser
 • Personalanteckningar
 • CRM
 • Dokumentation
 • Avancerad ATL
 • Intranät för er verksamhet med möjlighet att publicera nyheter och dokument
 • Digital utbildningskoordinator
 • Byggt utifrån ett GDPR-perspektiv