Utbildning

I Assistansboken finns en utbildningsmodul där kurser och andra aktiviteter kan bokas och administreras. Som administratör kan man boka användare och se statusarna på bokningarna och som användare kan man själv boka sig. Modulen kan aktiveras om ni som företag önskar detta. Man kan också enbart ha utbildningsmodulen och ej schemaläggnings- och tidsrapporteringsdelen.

Användarmanualer

Nedan finner du en användarmanual för administratörer och en för användare.