Schemaläggning och tidsredovisning

Administrationssystem för verksamheter inom personlig assistans med inbyggd integritet enligt gdpr 

schemaläggning & tidsredovisning

Hos oss kan du schemalägga din personal i molnet. Samtliga medarbetare har individuella konton och kan därmed signera sina tidrapporter med BankID till Försäkringskassan.

lönehantering

Assistansboken skapar exportfiler för lönedatan till de vanligaste lönesystemen inom vård & omsorg.

INSIGHTS & BUSINESS INTELLIGENCE

Ta fram nyckeltal för verksamheten baserat på schema & tidrapporter som är intressanta på verksamhets-, regions- och grupp/chefsnivå.

Funktionalitet & priser

freemium

villkor freemium

 • Er assistansverksamhet använder tjänsten kostnadsfritt.
 • Era användare exponeras för reklam från våra annonsörer/sponsorer/partners. Se exempel ovan i form av banner vid sidfot.
 • Ingen användardata lämnas ut till 3:e part. Se vår personuppgiftspolicy för mer information.
 • En verksamhet kan när som helst byta till premium-erbjudandet.

premium

villkor premium

 • Er assistansverksamhet betalar för tjänsten en månadskostnad om 2800 kr exkl. moms per verksamhet, samt 100 kr exkl. moms per grupp/assistansanvändare.
 • Era användare exponeras ej för reklam från våra annonsörer/sponsorer/partners. Istället har man möjlighet att lägga till egen företagsprofil med logga samt färger, se exempel ovan.
 • Ingen användardata lämnas ut till 3:e part. Se vår personuppgiftspolicy för mer information.

funktioner som ingår i freemium

 • Schemaläggning & tidsredovisning för personliga assistenter
 • Se vilka som har signerat sin tidrapport och signera som anordnare
 • Se att Försäkringskassan har mottagit de signerade rapporterna
 • Skapa FK-räkning (FK 3057) digitalt
 • Rapport över sjuk- och vikarietid
 • Rapport över planerad tid, kontra schemalagd
 • Rapport över avvikelser (t.ex. sjuk- och administrationstid)
 • Rapport där man kan filtrera tiden på kostnadsställen (t.ex. FK, kommun, HSL, FK avvakta beslut m.fl.)
 • Rapport över alla kunders summerade tider, uppdelat efter beslut, aktiv tid, jour och beredskap
 • Lägga till sjukperioder
 • Kundkort
 • Funktionalitet för ATL samt de vanligaste kollektivavtalen
 • Beräkningsperioder
 • Kostnadsställen kopplade till assistenters tidrapporter (t.ex. FK, kommun, HSL, FK avvakta beslut m.fl)
 • Användare kan kopplas och schemaläggas till flera kunder
 • Anställningsinformation och historik kopplad till enskilda användare
 • Koppla kompetenser till användare
 • Beslut kopplade till enskilda kunder
 • Hantering av jour
 • Automatisk SMS-påminnelse (t.ex. om att signera tidsrapporter till FK)
 • Skicka SMS påminnelse till assistenter med osignerade rapporter från startsidan med ett knapptryck
 • Se framtida obemannade pass för idag och imorgon på startsidan för att hjälpa dem upptäckas
 • Grundschema
 • Meddelanden för intern kommunikation mellan enskilda individer eller grupper
 • Publicera verksamhetsnyheter som visas för användarna på startsidan vid inloggning
 • Skapa och exportera lönefiler till lönesystem
 • Responsive design, systemet stödjer smartphone, surfplatta och dator
 • Lägga till kontakter till kundkort
 • m.m.

funktioner som ingår i premium

 • Överblicka över hur många och hur stor andel som har signerat sin tidrapport
 • Skicka SMS påminnelse till de med osignerade rapporter från startsidan med ett knapptryck
 • Schemaläggning & tidsredovisning för personliga assistenter
 • Se vilka som har signerat sin tidrapport och signera som anordnare
 • Se att Försäkringskassan har mottagit de signerade rapporterna
 • Skapa FK-räkning (FK 3057) digitalt
 • Rapport över sjuk- och vikarietid
 • Rapport över planerad tid, kontra schemalagd
 • Rapport över avvikelser (t.ex. sjuk- och administrationstid)
 • Rapport där man kan filtrera tiden på kostnadsställen (t.ex. FK, kommun, HSL, FK avvakta beslut m.fl.)
 • Rapport över alla kunders summerade tider, uppdelat efter beslut, aktiv tid, jour och beredskap
 • Lägga till sjukperioder
 • Kundkort
 • Funktionalitet för ATL samt de vanligaste kollektivavtalen
 • Beräkningsperioder
 • Kostnadsställen kopplade till assistenters tidrapporter (t.ex. FK, kommun, HSL, FK avvakta beslut m.fl.)
 • Användare kan kopplas och schemaläggas till flera kunder
 • Anställningsinformation och historik kopplad till enskilda användare
 • Skapa anställningsavtal
 • Koppla kompetenser till användare
 • Beslut kopplade till enskilda kunder
 • Hantering av jour
 • Automatisk SMS-påminnelse (t.ex. om att signera tidsrapporter till FK)
 • Se framtida obemannade pass för idag och imorgon på startsidan för att hjälpa dem upptäckas
 • Grundschema
 • Meddelanden för intern kommunikation mellan enskilda individer eller grupper
 • Publicera verksamhetsnyheter som visas för användarna på startsidan vid inloggning
 • Skapa och exportera lönefiler till lönesystem
 • Responsive design: systemet stöder både smartphone, surfplatta och dator
 • Prospekt: addera kundkort för potentiella kunder
 • Karta som visar kunder och prospekt
 • Lägga till kontakter till kundkort
 • Skapa dokument kopplade till kunder med tillval för BankID
 • Dokumentlagring på företagsnivå med möjlighet till åtkomstskydd med BankID (går att dela dokumenten ned i enskilda kundkort). Exempel på användningsområden är lagring av genomförandeplan, utdrag från belastningsregister, CV, och företagsdokument.
 • Daganteckningar kopplade till kundkort
 • Egen företagsprofil med logotyp samt färger i toppmenyn
 • Utbildningsmodul med bokningssystem (se mer info)
 • m.m.

senaste uppdateringen av systemet 7/11 2019

 1. Kalendern har ändrats för assistenter. Nu kan man visa passen för enbart sig själv med filtervalet “Mitt schema”. Gruppfiltret samt “Alla pass”-filtret har också tagits bort eftersom de funktionerna inte är så intressanta för assistenter. Denna ändring gäller enbart för rollen Assistent, d.v.s. inte för exempelvis grupp- och företagsadministratörer som dessutom jobbar som assistent.
 2. Nu kan man lägga till sjukperioder. Detta görs från tidrapporten. När en period har skapats så ändras alla pass mellan de valda datumen (och tiderna) till sjuk. Bara en karensperiod kan skapas under perioden. Under en sjukperiod går det enbart att skapa sjukpass (d.v.s. inga andra typer av pass går att skapa). För att kunna skapa ett annat typ av pass under sjukperioden behöver sjukperioden först tas bort i tidrapporten.
 3. En lås-ikon visas nu på låsta pass i kalendern.
 4. Gruppfiltret i kalendern, grundschemat och i rapporterna visas nu bara för användare som är kopplad till minst en grupp.
 5. Summeringen har ändrats i rapporten “Beslut” för beslutet Försäkringskassan. Tiden i kolumnerna “Schemalagd” och “Rapporterad” beräknas nu enligt: aktiv tid + jour/4 + beredskap/7.
 6. Kolumnen och raden “FK Summa” har lagts till i rapporten “Kunder”. De visas när man filtrerar på en specifik kund. FK jour delas här med 4 och FK beredskap med 7.
 7. Utseendet i “Kompetens” har ändrats i företagsinställningarna. “Kompetenskategori” har också bakats in i “Kompetens”.
 8. Kompetenser går nu att koppla till enskilda användare i användarinfon. Utbildningar kommer kunna läggas till på samma ställe efter en framtida uppdatering.
 9. Utseendet på användarlistan för gruppadministratörer har förbättrats.
 10. Det går nu att skriva ut en kontaktlista som PDF från användarlistan. Man kan skriva ut för alla användare eller alla användare per brukare. I filen ingår namn, mobilnummer, telefonnummer och e-postadress.
 11. När man klickar på ett namn i modulen “Anställning” (finns under användarlistan) kommer man nu till användarinfon.
 12. Framtida lediga pass för idag och imorgon visas nu på startsidan för Företagsadministratörer. Detta ska hjälpa dem upptäckas så att de sedan kan tilldelas.
 13. Nu har det ändrats så att man använder Command på Mac för att markera enskilda pass i kalendern/grundschemat istället för Control. För att klippa ut pass använder du Command + X och för att kopiera och klippa in använder du Command + C respektive Command + V.

schemaläggning & tidsredovisning

Assistansboken.se är en molnbaserad lösning för assistansanordnare som söker ett effektivt men samtidigt enkelt verktyg för schemaläggning, tidsredovisning, signering av tidrapporter med BankID samt administration av sin verksamhet.


Vi har underlättat anordnares vardag sedan 2011 och arbetar på regelbunden basis med att ta fram nya smarta lösningar för våra kunder. Idag har Assistansboken ett par tusen användare vilket vi är mycket stolta över. Assistansboken stödjer idag hela ledet i en anordnares verksamhet.

webbutbildningar för verksamheter inom vård & omsorg

Kunskapsbokens webbutbildningar går att genomföra från dator, platta eller mobil och från valfri plats. Varje utbildning är uppdelad i ett antal delmoment vilka examineras fortlöpande genom fleralternativfrågor. När samtliga delmoment är genomförda och godkända erhåller eleven ett diplom som kan skrivas ut. Till en fast kostnad per anställd och år får verksamheten tillgång till hela Kunskapsbokens utbildningsportal.  


Alla våra kunder har möjlighet att kostnadsfritt påverka och beställa utbildningar. Vi tar fortlöpande fram nya utbildningar till vår kunskapsbank. Läs gärna mer på www.kunskapsboken.se.ett urval från verksamheter som använder våra tjänster

den 25:e maj 2018 trädde gdpr i kraft

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. 

I Sverige ersätter dataskyddsförordningen Personuppgiftslagen (PUL), som reglerar behandling men inte lagring av personuppgifter. Därför är det viktigt att du som anordnare sätter dig in i de nya reglerna, samt vad de innebär för er verksamhet.