Schemaläggning och tidsredovisning

Administrationssystem för verksamheter inom personlig assistans med inbyggd integritet enligt gdpr 

schemaläggning & tidsredovisning

Hos oss kan du schemalägga din personal i molnet. Samtliga medarbetare har individuella konton och kan därmed signera sina tidrapporter med BankID till Försäkringskassan.

lönehantering

Assistansboken skapar exportfiler för lönedatan till de vanligaste lönesystemen inom vård & omsorg.

INSIGHTS & BUSINESS INTELLIGENCE

Ta fram nyckeltal för verksamheten baserat på schema & tidrapporter som är intressanta på verksamhets-, regions- och grupp/chefsnivå.

Funktionalitet & priser

freemium

villkor freemium

 • Er assistansverksamhet använder tjänsten kostnadsfritt.
 • Era användare exponeras för reklam från våra annonsörer/sponsorer/partners. Se exempel ovan i form av banner vid sidfot.
 • Ingen användardata lämnas ut till 3:e part. Se vår personuppgiftspolicy för mer information.
 • En verksamhet kan när som helst byta till premium-erbjudandet.

premium

villkor premium

 • Er assistansverksamhet betalar för tjänsten en månadskostnad om 2800 kr exkl. moms per verksamhet, samt 100 kr exkl. moms per grupp/assistansanvändare.
 • Era användare exponeras ej för reklam från våra annonsörer/sponsorer/partners. Istället har man möjlighet att lägga till egen företagsprofil med logga samt färger, se exempel ovan.
 • Ingen användardata lämnas ut till 3:e part. Se vår personuppgiftspolicy för mer information.

funktioner som ingår i freemium

 • Schemaläggning & tidsredovisning för personliga assistenter
 • Överblick över status över vilka som har signerat sin tidrapport
 • Se att Försäkringskassan har mottagit de signerade rapporterna
 • Skapa FK-räkning (FK 3057) digitalt
 • Rapport över sjuk- och vikarietid
 • Rapport över planerad tid, kontra schemalagd
 • Rapport över avvikelser (t.ex. sjuk- och administrationstid)
 • Rapport där man kan filtrera tiden på kostnadsställen (t.ex. FK, kommun, HSL, FK avvakta beslut m.fl.)
 • Kundkort
 • Funktionalitet för ATL samt de vanligaste kollektivavtalen
 • Beräkningsperioder
 • Kostnadsställen kopplade till assistenters tidrapporter (t.ex. FK, kommun, HSL, FK avvakta beslut m.fl)
 • Användare kan kopplas och schemaläggas till flera kunder
 • Anställningsinformation och historik kopplad till enskilda användare
 • Beslut kopplade till enskilda kunder
 • Hantering av jour
 • Automatisk SMS-påminnelse (t.ex. om att signera tidsrapporter till FK)
 • Skicka SMS påminnelse till assistenter med osignerade rapporter från startsidan med ett knapptryck
 • Grundschema
 • Meddelanden för intern kommunikation mellan enskilda individer eller grupper
 • Publicera verksamhetsnyheter som visas för användarna på startsidan vid inloggning
 • Skapa och exportera lönefiler till lönesystem
 • Responsive design, systemet stödjer smartphone, surfplatta och dator
 • Lägga till kontakter till kundkort
 • m.m.

funktioner som ingår i premium

 • Dashboard som visualiserar de viktigaste nyckeltalen
 • Schemaläggning & tidsredovisning för personliga assistenter
 • Överblick över status om vilka som har signerat sin tidrapport
 • Se att Försäkringskassan har mottagit de signerade rapporterna
 • Skapa FK-räkning (FK 3057) digitalt
 • Rapport över sjuk- och vikarietid
 • Rapport över planerad tid, kontra schemalagd
 • Rapport över avvikelser (t.ex. sjuk- och administrationstid)
 • Rapport där man kan filtrera tiden på kostnadsställen (t.ex. FK, kommun, HSL, FK avvakta beslut m.fl.)
 • Kundkort
 • Funktionalitet för ATL samt de vanligaste kollektivavtalen
 • Beräkningsperioder
 • Kostnadsställen kopplade till assistenters tidrapporter (t.ex. FK, kommun, HSL, FK avvakta beslut m.fl.)
 • Användare kan kopplas och schemaläggas till flera kunder
 • Anställningsinformation och historik kopplad till enskilda användare
 • Skapa anställningsavtal
 • Beslut kopplade till enskilda kunder
 • Hantering av jour
 • Automatisk SMS-påminnelse (t.ex. om att signera tidsrapporter till FK)
 • Skicka SMS påminnelse till assistenter med osignerade rapporter från startsidan med ett knapptryck
 • Grundschema
 • Meddelanden för intern kommunikation mellan enskilda individer eller grupper
 • Publicera verksamhetsnyheter som visas för användarna på startsidan vid inloggning
 • Skapa och exportera lönefiler till lönesystem
 • Responsive design: systemet stöder både smartphone, surfplatta och dator
 • Prospekt: addera kundkort för potentiella kunder
 • Karta som visar kunder och prospekt
 • Lägga till kontakter till kundkort
 • Skapa dokument kopplade till kunder med tillval för BankID
 • Dokumentlagring på företagsnivå med möjlighet till åtkomstskydd med BankID (går att dela dokumenten ned i enskilda kundkort). Exempel på användningsområden är lagring av genomförandeplan, utdrag från belastningsregister, CV, och företagsdokument.
 • Daganteckningar kopplade till kundkort
 • Egen företagsprofil med logotyp samt färger i toppmenyn
 • Utbildningsmodul med bokningssystem (se mer info)
 • m.m.

senaste uppdateringen av systemet 03/07 (+ 06/13) 2019

 1. Anställningsavtal kan nu skapas från användarens anställningsinformation. Efter att man matat in vad avtalet ska innehålla skapas en PDF-fil. Vilket avtal man vill använda sig av väljs i företagsinställningarna (under karensinställningarna). Som det är nu har enbart ett avtal lagts in i systemet (Vårdföretagarnas), men fler kan läggas in genom att ni som företag kontaktar oss.
 2. I användares anställningsinformation kan man nu se anställningshistorik och skapa nya anställningar.
 3. Ett nytt beslut “Skola” har lagts till. Detta beslut väljs i de särskilda fall då skolan står för assistansen.
 4. Nu har en ny status “Prospekt” lagts till för kunder. Denna status sätts på potentiella nya kunder.
 5. Nu kan man se en kundkarta. Detta görs från Kund i en ny knapp (som ser ut som en karta). Kartan visar både kunder och potentiella kunder. Adressen hos existerande kunder behöver sparas om för att kunden ska visas på kartan.
 6. Ett statusfilter har lagts till i kundlistan med alternativen “Alla”, “Kund”, “Fd kund” och “Prospekt”. Alla kunder visas som standard.
 7. Nu är det möjligt att som admin välja en ny kund eller månad i rapporterna utan att först behöva vänta på att det nuvarande valet har laddats klart.
 8. Nu kan man lägga till bilder i företagsmeddelanden.
 9. Nu väljs “Inget beslut” som standard när arbetstypen “Introduktion” väljs. Detta gör det oavsett vilket standardbeslut som är inställt i kundinställningarna.

schemaläggning & tidsredovisning

Assistansboken.se är en molnbaserad lösning för assistansanordnare som söker ett effektivt men samtidigt enkelt verktyg för schemaläggning, tidsredovisning, signering av tidrapporter med BankID samt administration av sin verksamhet.


Vi har underlättat anordnares vardag sedan 2011 och arbetar på regelbunden basis med att ta fram nya smarta lösningar för våra kunder. Idag har Assistansboken ett par tusen användare vilket vi är mycket stolta över. Assistansboken stödjer idag hela ledet i en anordnares verksamhet.

webbutbildningar för verksamheter inom vård & omsorg

Kunskapsbokens webbutbildningar går att genomföra från dator, platta eller mobil och från valfri plats. Varje utbildning är uppdelad i ett antal delmoment vilka examineras fortlöpande genom fleralternativfrågor. När samtliga delmoment är genomförda och godkända erhåller eleven ett diplom som kan skrivas ut. Till en fast kostnad per anställd och år får verksamheten tillgång till hela Kunskapsbokens utbildningsportal.  


Alla våra kunder har möjlighet att kostnadsfritt påverka och beställa utbildningar. Vi tar fortlöpande fram nya utbildningar till vår kunskapsbank. Läs gärna mer på www.kunskapsboken.se.ett urval från verksamheter som använder våra tjänster

den 25:e maj 2018 trädde gdpr i kraft

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. 

I Sverige ersätter dataskyddsförordningen Personuppgiftslagen (PUL), som reglerar behandling men inte lagring av personuppgifter. Därför är det viktigt att du som anordnare sätter dig in i de nya reglerna, samt vad de innebär för er verksamhet.