Schemaläggning och tidsredovisning

Administrationssystem för verksamheter inom vård & omsorg med inbyggd integritet enligt gdpr 

schemaläggning & tidsredovisning

Hos oss kan du schemalägga din personal i molnet. Samtliga medarbetare har individuella konton och kan därmed signera sina tidrapporter med BankID till Försäkringskassan.

lönehantering

Assistansboken skapar exportfiler för lönedatan till de vanligaste lönesystemen inom vård & omsorg.

INSIGHTS & BUSINESS INTELLIGENCE

Ta fram nyckeltal för verksamheten baserat på schema & tidrapporter som är intressanta på verksamhets-, regions- och grupp/chefsnivå.

Schemaläggning, tidsredovisning & dokumentation

Assistansbokens schemastöd är enkelt att använda. Du kan ange en färg på varje enskild assistent för att enkelt få en överblick över lagda pass. Som administratör får du en god överblick över antalet schemalagda timmar för varje enskild brukare. Genom Assistansboken kan assistenterna signera sina tidrapporter digitalt till Försäkringskassan (FK-rapport 3059) med BankID. Underlag för assistenternas löner kan även enkelt överföras till lönesystem. 


Assistenternas rapporter baseras på schemat och tar hänsyn till typ av arbetspass, OB-tider samt frånvaro. Automatiska SMS-utskick påminner när det är dags att kontrollera samt godkänna sin tidrapport med en elektronisk signatur till Försäkringskassan.

insights & business intelligence

Med Assistansbokens baspaket + Insights kan verksamheter enkelt och smidigt analysera i princip vad som helst som är kopplat till verksamhetens schemaläggning samt tidrapporter. Man kan ta fram nyckeltal för verksamheten som är intressanta på verksamhets-, regions och grupp/chefsnivå, bara för att nämna några exempel.


De fasta punkter vi har att arbeta inom vård och omsorg med skapar förutsättningar att fram ett mycket kraftfullt komplement till verksamheternas BR och RR-rapporter. Business intelligence syftar till att stödja beslutsfattande, och ett BI-system kan även således kallas för ett beslutsstödsystem.


schemaläggning & tidsredovisning

Assistansboken.se är en molnbaserad lösning för assistansanordnare som söker ett effektivt men samtidigt enkelt verktyg för schemaläggning, tidsredovisning, signering av tidrapporter med BankID samt administration av sin verksamhet.


Vi har underlättat anordnares vardag sedan 2011 och arbetar på regelbunden basis med att ta fram nya smarta lösningar för våra kunder. Idag har Assistansboken ett par tusen användare vilket vi är mycket stolta över. Assistansboken stödjer idag hela ledet i en anordnares verksamhet. Såväl löneadministratörer, arbetsledare, assistenter samt kunder med anhöriga kan idag smidigt och enkelt arbeta i systemet.

webbutbildningar för verksamheter inom vård & omsorg

Kunskapsbokens webbutbildningar går att genomföra från dator, platta eller mobil och från valfri plats. Varje utbildning är uppdelad i ett antal delmoment vilka examineras fortlöpande genom fleralternativfrågor. När samtliga delmoment är genomförda och godkända erhåller eleven ett diplom som kan skrivas ut. Till en fast kostnad per anställd och år får verksamheten tillgång till hela Kunskapsbokens utbildningsportal.  


Alla våra kunder har möjlighet att kostnadsfritt påverka och beställa utbildningar. Vi tar fortlöpande fram nya utbildningar till vår kunskapsbank. Läs gärna mer på www.kunskapsboken.seett urval från verksamheter som använder våra tjänster

Vi är sedan 2015 medlemmar i IT & Telekom­företagen via almega. IT & Telekom­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation med ca 1 200 medlems­företag – små, nystartade, väletablerade och stora – som sammantaget har närmare 100 000 medarbetare i Sverige. Tillsammans är vi en stark motor för digitaliseringen av Sverige.

från och med den 25:e maj träder gdpr i kraft

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. 

I Sverige kommer dataskyddsförordningen att ersätta Personuppgiftslagen (PUL), som reglerar behandling men inte lagring av personuppgifter. Därför är det viktigt att du som anordnare sätter dig in i de nya reglerna, samt vad de innebär för er verksamhet.