Schemaläggning och tidsredovisning.

Assistansboken är ett administrationssystem för verksamheter inom personlig assistans med inbyggd integritet enligt GDPR

Schemaläggning

Hos oss kan du schemalägga din personal med hjälp av grundscheman. Grundschemat repeterar sig under angiven period och kan enkelt ändras efter behov.

Se mer

Tidsredovisning

Medarbetarna signerar enkelt sina tidrapporter med BankID.
När arbetsledaren har signerat och därmed godkänt tiderna skickas rapporterna smärtfritt till Försäkringskassan.

Se mer

Lönehantering

Systemet skapar exportfiler för lönedatan. Vi stöder de vanligaste lönesystemen inom vård & omsorg.

Se mer

Utbildning

Administrera och boka användare på kurser

Utöver schemaläggning har vi en utbildningsmodul med bokningssystem. Både användare och admin blir notifierade när statusen på en bokning ändras. Utbildningsmodulen kan när som helst aktiveras och avaktiveras.

Företagsprofil

Visa systemet med er egen logga och färger

Om ni vill så kan systemet visas med era egna färger, både i toppmenyn och i undermenyer.

Funktioner

STARTsida
Överblicka över hur många och hur stor andel som har signerat sin tidrapport
Skicka SMS påminnelse till de med en osignerad rapport från förra månaden med ett knapptryck
Publicera interna meddelanden inom verksamheten och dela dokument
Se obemannade pass för idag och imorgon för att hjälpa dem upptäckas
Kalender
Schemalägg assistenter och skapa obemannade pass samt vikarier (samt flera typer av pass)
Skapa jour och beredskap och välj flera kostnadsställen (FK, HSL, Kommun etc.) på ett och samma pass
Ändra flera pass på samma gång med snabbkommandon
Välj som assistent om man vill se alla sina egna pass eller passen hos en viss kund
Filtrera på all obemannad tid och all tid med ett visst kostnadsställe
Jämför tiden i beslutet med den faktiska och se hur mycket som består av aktiv tid, jour och beredskap
Grundschema
Skapa ett schema som repeterar sig under en viss period
Säkerställ att schemat följer arbetstidslagen och kollektivavtal med en schemakontroll
Se genomsnittstid per vecka och jämför tiden i beslutet med den schemalagda
Tidsrapportering
Signera tidrapporten med BankID efter sista arbetspasset för månaden
Lägg till och ändra pass samt skapa tid- och FK-rapport
Skapa sjukperioder som ändrar alla pass under den angivna perioden till sjuk
Rapporter
Se vilka som har signerat sin tidrapport och signera rapporterna med BankID som anordnare
Se att Försäkringskassan har mottagit de signerade rapporterna
Skapa FK-räkningen (FK 3057) digitalt
Rapport över sjuk- och vikarietid
Rapport som jämför tiden i beslutet med den faktiska och ser hur mycket som finns i över- eller underskott
Rapport som visar avvikelser (som t.ex. sjuk, administration och övertid)
Rapport över alla kunders summerade tider, uppdelat efter beslut, aktiv tid, jour och beredskap
Kund
Lägg till kunder och koppla användare med en viss roll till kunden
Lägg till beslut och ange tid per dygn samt hur länge de ska hålla på
Lägg till inställningar för standardpass (används när man lägger till ett nytt pass) och automatisk jour (jour kan läggas till automatiskt under en viss tid på dygnet)
Ställ in tid och dag för automatisk sms påminnelse (påminner alla medarbetare med en osignerad rapport att signera den)
Välj varje medarbetares passfärg och lägg till kundkontakter, dokument samt daganteckningar (för att t.ex. beskriva hur dagen har gått)
Se en karta som visar alla kunders positioner (adress)
Användare
Lägg till användare och koppla dem med en viss roll till en eller flera kunder
Lägg till anställningsinformation och skapa anställningsavtal (er verksamhets avtal kan läggas in)
Lägg till kompetenser, kontakter och anteckningar
Skapa kontaktlista
Meddelande
Se och skicka meddelanden (internt, e-post och sms) till medarbetare
Skapa interna meddelanden inom verksamheten som visas på startsidan
Företag
Välj kollektivavtal och BankID inställning
Skapa kompetenser som sedan kopplas till användare
Lägg till information som används i FK-rapporterna samt lägg till beräkningsperioder
Lägg till dokument (kan åtkomstskyddas med BankID) som kan delas i företagsmeddelanden eller till alla medarbetare hos en specifik kund
Exportera lönefiler och ställ in tidkoden för en viss arbetstyp (som används i filerna)
Inaktivera roller och ändra rollnamn
Utbildning
Skapa lärarledda eller webbaserade utbildningar
Lägg till bokningsbara kurstillfällen som innehar inställningar såsom minst- och högst antal deltagare och sista anmälningsdag
Boka och avboka kurstillfällen, både som användare och administratör
Bli notifierad när statusen på ett kurstillfälle ändras och som chef när en medarbetare bokar sig
Skicka meddelande till alla bokade kursdeltagare

Priser

Bas

2800 SEK per månad/verksamhet*

100 SEK per assistansanvändare*

Anmäl intresse
*Exklusive moms

Förvärva mjukvaran

Engångspris

Utveckla mjukvaran efter er verksamhets egna behov

Spara pengar på sikt

Läs mer

Prestanda

Byggt för att tåla press.

Upp till

3000

kunder

Upp till

20000

Användare

Din webbläsare är utdaterad

Internet Explorer stöds tyvärr inte på denna hemsida. För att sidan ska visas korrekt rekommenderar vi att du uppdaterar till en av webbläsarna nedan.